טקסטים - זינוק

טקסטים

הקדמה

בכל פרק במבחן יש שני קטעי קריאה ועל כל קטע קריאה יש 5 שאלות. קטע הקריאה הראשון לרוב פשוט יותר מהקטע השני. הקושי של השאלות משתנה ולעיתים שאלה מאוחרת יותר על הקטע תהיה קלה יותר משאלה מוקדמת יותר. קטעי הקריאה מופיעים בסוף הפרק ועל כן חשוב שנשאיר להם זמן.

בפרק של קריאה נכונה – הפסקה והקטע למדנו כיצד לקרוא נכון. בפרק זה נתמקד בדרכים הפסיכומטריות להתמודדות עם קטע קריאה.

הכל הפוך!

עד היום הרגילו אותנו לקרוא את הקטע, לתרגם חלקים לא מובנים, לתמצת כל שורה ופסקה ורק לאחר מכן לגשת לשאלות.

אנחנו נלמד כיצד לעבוד הפוך! נתחיל מהשאלות – ונחפש את התשובה באזור המתאים בקטע. נוכל לפתור שאלות רבות גם בלי להבין חלקים ניכרים מהקטע וכמובן בלי לקרוא את רוב הקטע!

המבחן מכיל מסיחים למי שקורא את הכל – ומי שקרא דווקא את החלק הרלוונטי לא ייפול בהם!

דרך עבודה במבחן

 1. מה? נתחיל מהשאלה!
  כשאנחנו ניגשים לקטע קריאה נתחיל מהשאלות (אלא אם כן אנחנו במפע"ם). השאלה תמקד אותנו לחלק הרלוונטי, ותעזור לנו לקרוא פחות ולא ללכת לאיבוד.

השאלות מסודרות לפי הקטע, שאלה ראשונה תתרכז בתחילת הקטע, השנייה באמצע והאחרונה.. בסוף. חוץ משאלות כלליות (עליהן נדבר בהמשך).

 1. סריקה
  אחרי שקראנו את השאלה, נחפש את החלק החשוב בקטע, ונקרא מתחילת המשפט (נחפש את המונח "חתוליזם", ונקרא מהתחלה….מהנקודה הקודמת). בחלק מהשאלות מציינים לנו את השורה או את הפסקה.
 2. אל האויב בדילוגים
  נפתור את השאלות הקלות יותר ונדלג על השאלות הקשות יותר.

 

 1. היגיון

יש המון שאלות במבחן שניתן לפתור בעזרת ההיגיון. נכון שלפעמים ההיגיון שלנו יכול להיות בעייתי, אבל המבחן לא שם יותר מדי מסיחים שעובדים נגד ההיגיון.

לדוגמה:

In line 17, "doctors began to suspect" could be replaced by –

(1) realized that many diseases were caused by stress
(2) discovered that the main factor was stress
(3) decided to treat people with symptoms by reducing stress
(4) guessed that stress might be the cause to the problem

בשורה 17, ניתן להחליף את "רופאים החלו לחשוד" ב-

(1) הבינו שמחלות רבות נגרמות על ידי מתח
(2) גילו שהגורם המרכזי הוא מתח
(3) החליטו לטפל באנשים עם סימפטומים על ידי הורדת המתח
(4) ניחשו שמתח עלול להיות הגורם לבעיה

גם מבלי לקרוא את הקטע ואפילו מבלי לקרוא את כל התשובות, אם אנחנו יודעים שמדובר בחשד (suspect), אפשר להיעזר במילה הראשונה בכל אחת מהתשובות:

אם רופאים חשדו אז-
(1) הם הבינו? אם הבינו, אין מה לחשוד! הם כבר יודעים! נפסול!
(2) הם גילו? אז מה יש לחשוד? נפסול!
(3) הם החליטו? זה מגיע אחרי שיודעים משהו.. נפסול!
(4) הם ניחשו! היה להם רק חשד! מתאים J


 1. החלפת מילה (replace)

השאלה מצביעה על מילה מסוימת מהקטע (יגידו לנו באיזו שורה היא), ואנחנו צריכים למצוא את המילה שיכולה להחליפה מבין התשובות.

אם זו מילה שאנחנו מכירים – מה טוב! אבל לרוב מדובר במילה לא מוכרת. כדי להבין איזו מילה יכולה להחליף אותה נעזר בהקשר שבקטע. נקרא את המשפט וננסה לשבץ כל אחת מן התשובות.

לדוגמה:

In line 13, "suspended" could be replaced by –


(1) remoted

(2) obstructed

(3) built

(4) hung

בשורה 13, "suspended" יכול להיות מוחלף (replaced) על ידי-

(1) מרוחק
(2) חסום, מוכשל
(3) נבנה
(4) תלוי

 

נלך למשפט (בשורה 13):

In the new art exhibition, the artist presented an old car suspended from the ceiling of the galary.

מדברים על מכונית בתצוגת אומנות, שהייתה ___ מהתקרה (ceiling). איזו תשובה יכולה להתאים? תלוי מהתקרה. תשובה (4) – hung.


 1. למי התכוונו? (refer to)

הרבה פעמים בקטע מופיעות מילים שמתייחסות למשהו – them, they, she, it, the theory.. אנחנו נצטרך למצוא למה המילה התייחסה. התשובה כמעט תמיד מופיעה לפני, ולכן נקרא מתחילת השורה.

ננסה להציב את התשובה ולראות אם נקבל משפט הגיוני.

לדוגמה:

The worker stayed all night in the old factory to produce the first car. It was supposed to be the first one to be affordable enough.

ישאלו אותנו מה מהבאים יכול להחליף (to replace) את It?
(1) car
(2) factory
(3) production
(4) worker

נקרא מתחילת המשפט הקודם-
העובד נשאר כל הלילה במפעל הישן כדי לייצר את המכונית הראשונית. זו הייתה אמורה להיות הראשונה שהיא זולה מספיק.

אם נחליף כל אחת מהתשובות נראה כי רק מכונית מתאימה למשפט השני.


 1. על משפט

מפנים אותנו לשורה ספציפית בקטע, ומבקשים מאיתנו מסקנה כלשהי. נקרא מהשורה הקודמת ונעזר בתשובות.

לדוגמה:

The information provided in lines 12-14 ("In fact . . . Uranus") –

(1) supports the assumption …
(2) contradicts the theories about …
(3) has no scientific validity…
(4) proves that…

המידע (info) שניתן (provided) בשורות 12-14 ("למעשה…אורנוס") –

(1) תומך בהשערה…
(2) סותר את התאוריות על…
(3) חסר תוקף מדעי…
(4) מוכיח ש…


 1. על פסקה (the main purpose of the…paragraph)

מפנים אותנו לפסקה מסוימת. לרוב שואלים מה המטרה העיקרית שלה. מספיק לקרוא את ההתחלה של כמה שורות כדי להבין את הרעיון של הפסקה.

לדוגמה:

The main purpose of the second paragraph is to –

(1) explain why…
(2) provide information about…
(3) compare…
(4) describe how…

המטרה העיקרית של הפסקה השנייה היא –

(1) להסביר מדוע…
(2) לתת מידע לגבי…
(3) להשוות…
(4) לתאר איך…


 1. על הטקסט כולו! (main purpose of the text,a good title for the text)

במבחן הכתוב (לא מפע"ם) אם שאלה על הקטע כולו מופיעה ראשונה, נדלג עליה ונפתור אותה בסוף. מיד נסמן בסוף מקבץ השאלות שלא פתרנו אותה! כדי שלא נשכח לעשות זאת.

קודם נפתור את השאלות האחרות בקטע, הן יתנו לנו מושג לגבי הקטע כולו. כשנסיים אותן, נוכל לפתור את השאלה הכללית מבלי לקרוא מידע נוסף.

ניתן לקרוא את תחילתה כל פסקה (בעיקר מפעמיסטים) – כדי להבין את נושא הקטע.

בתשובות בדרך כלל יש מסיחים שהם-
– ספציפיים מדי: תשובה שתתעסק רק בחלק קטן של הנושא
– כלליים מדי: תשובה שתתעסק בנושא שמכיל את הקטע
– שמתאימים לפסקה אחת בלבד: תשובה שמתאימה להיות הכותרת של פסקה מסוימת

את התשובה הנכונה לעיתים הם מחביאים בעזרת כך שאינם מציינים שם מפורש. לדוגמה- קטע שעוסק באישיות כמו האחות הגיבורה אדית' קאוול ייקרא – "אחות גיבורה".

הרבה פעמים נישאר עם שתי תשובות שמרגישות הגיוניות. כדי לפסול נעבוד הפוך! אם תשובה (3) הייתה נושא הקטע – מה היו אמורים להגיד בקטע? אם תשובה (4) הייתה הנושא – מה היו אמורים להגיד?

לדוגמה
"נקרא" את ההתחלה של כל פסקה (את השאר השמטנו):

פסקה 1

Rock music has changed dramatically in the 1960s and the 1970s, with the appearance of new bands such as…

פסקה 2

The emergence of the Beatles was unique for three main reasons…

פסקה 3

In their peak, the band's sales were greater than any rock band…

פסקה 4

Even years after Lennon's death, the band's influence is still…

השאלה:

The main purpose of the text is to –

(1) review the history of rock music in the 1960s and the 1970s
(2) describe the rise in popularity of The Beatles
(3) show how The Beatles changed rock music
(4) discuss the success of a famous rock band

המטרה העיקרית של הטקסט היא –

(1) לסקור את ההיסטוריה של מוסיקת הרוק בשנות ה-60 וה-70
(2) לתאר את העלייה בפופולריות של הביטלס
(3) להראות איך הביטלס שינו את מוסיקת הרוק
(4) לדון בהצלחה של להקת רוק מפורסמת

נפסול תשובות:

(1) סקירת ההיסטוריה של מוסיקת רוק – זו תשובה כללית מדי! מדובר בקטע העוסק בהשפעה של הביטלס! בנוסף,   
     זה גם מסיח על התחלת הפסקה הראשונה. נפסול!

      אם זו הייתה התשובה הנכונה, כנראה שהיו מציינים מספר להקות, ומראים נקודות חשובות בהיסטוריה.

(2) העלייה בפופולריות של הביטלס – זה הנושא של הפסקה השנייה, זה מסיח לא רע בכלל- אבל המשך הקטע
      מדבר לא רק על העלייה אלא גם על ההשפעה שלהם ועל המורשת שלהם. נפסול!

      אם זו הייתה התשובה הנכונה, היו מתמקדים בכך שהם קודם כל היו לא מוכרים ואז איך הם פרצו.

(3) איך הביטלס שינו את מוסיקת הרוק – לא הציגו לנו בטקסט איך הם השפיעו על אחרים! לא הראו מה היה
     לפניהם ומה נהיה אחריהם. נפסול!

     אם זו הייתה התשובה הנכונה, היו אומרים מה היה לפניהם – איך הם שינו אותו – מי הושפע מהם ואיך.

(4) ההצלחה של להקת רוק מפורסמת – אמנם לא ציינו בתשובה את השם של הביטלס, אבל זה מתאים! (איך הם
     פרצו, עקפו את כולם, השאירו מורשת…)

סטארטר פסקאות – יחידה 1

לפנינו פסקה עם שלוש שאלות. קראו קודם את השאלה ולאחר מכן חפשו את התשובה בקטע. שאלה כללית תשאירו לסוף.

(1)              We have far more than five senses, at least twice as many. For instance, the kinesthetic
           sense, which allows us to tell where our fingers,arms, head and legs are in relation to each
           other without having to look at or touch other things. But they are not perfect – there are optical
           illusions, audio illusions and more. For example, try turning your tongue upside down, then run
(5)       your finger along the outer edge of the tip – your tongue will be able to feel your finger, but in
           the wrong place. That illusion occurs because our brains never needed to develop an
           understanding of an upside down tongue touch.

 

Questions

 1. The main purpose of the paragraph is to –

           (1) argue we have many senses but they are flawed
           (2) present the mechanism of our senses
           (3) show how some senses are better than others
           (4) compare reliable and unreliable senses


 1.  In line 3, " they" refers to –

           (1) body parts
           (2) senses
           (3) illusions
           (4) examples


 1. According to the paragraph,  when passing a finger on an upside down tongue, we will feel it in the wrong place because –

           (1) the kinesthetic sense is inaccurate
           (2) our tongue never developed to be upside down
           (3) too many senses are involved in the process
           (4) we never needed to evolve such  a perception


 

סטארטר טקסטים – יחידה 1

Text I (Questions 1-5)

(1)              What is déjà vu, and why does it occur? The term  refers to those moments where the current situation feels like it has happened before, although one cannot state when, or how it became so  familiar. It's difficult to scientifically study déjà vu because there's no reliable way to cause it to      happen in people's heads in a laboratory.

(5)      Like a stomach ache, déjà vu may be a symptom with many possible causes. A lot of the  popular theories assume it is a disconnection that may be occurring between the deep structures   of the brain that process our experiences unconsciously, and the parts of the brain that are       conscious. The brain first processes the unconscious reaction – an emotional one – and only then
  the conscious one. If the two are out of sync,
 the brain will classify them as two different events
(10)     giving the feeling that the person has "felt that way" before.          But what could cause these processes, dealing with the same information, to get temporarily   out-of-sync like that? Well, it's probably a neurological abnormality, possibly an epileptic    episode. We also know that patients who experience chronic and tenacious déjà vu tend to have             brain damage. In fact, minor epileptic events are quite common, causing many familiar 

(15)     phenomena.      Other related phenomena are Presque vu, or "tip of the tongue", and this is what happens    

           when you're familiar with something – like a name of a famous actor or a movie, and you cannot   
           recall it, and Jamais vu, when something that you know, something that you're very familiar   
           with, all of a sudden seems brand new and bizarre. Schizophrenic patients will sometimes see  
(20)     people they know and insist that it's not the person they know, it is an imposter.

Questions

 1. The main purpose of the text is to –

           (1) discuss a common phenomenon and speculate over its causes
           (2) present the differences between déjà vu and other related symptoms
           (3) describe the damage done to the brain by déjà vu
           (4) analyze a disconnection between the conscious and unconscious mind


2.      According to the first paragraph, it is hard to investigate déjà vu because –  

           (1) it is too rare a phenomenon to spot in a laboratory
           (2) it might have many possible causes
           (3) it cannot be caused artificially in order to study it
           (4) it is hard to assert when or how it became familiar


 1. In line 5, "stomach ache" is mentioned in order to show that –

           (1) déjà vu is not as simple as a stomach ache
           (2) déjà vu also have several possible causes
           (3) stomach ache and déjà vu have the same cause
           (4) stomach ache might be the cause of déjà vu


4.      In line 13, "tenacious" could best be replaced with –

           (1) malicious
           (2) persistent
           (3) synchronized
           (4) tentative


5.      The main purpose of the last paragraph is to –

           (1) explain why Presque vu is different from Jamais vu
           (2) show how Schizophrenic patients are treated for Jamais vu
           (3) present phenomena related to déjà vu
           (4) show why people cannot recognize famous movies and actors


 

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

דילוג לתוכן