השלמת משפטים - זינוק

הקדמה
בתחילת כל פרק יש 8 שאלות של השלמות משפטים בהן אנחנו נדרשים להשלים מילה אחת בלבד בכל שאלה. החלק מדורג לפי רמת הקושי, משאלה 1 – הקלה ביותר, לשאלה 8 – הקשה ביותר.

ברמה האישית – לא בטוח ששאלה שמדורגת כקשה יותר בהכרח תהיה קשה יותר! לכן, גם אם נתקענו על שאלה קשה – ננסה עוד שאלה או שתיים או נחפש שאלה עם תחכום מסוים (עוד על זה בהמשך).

נתרגל!
אנגלית דורשת תרגול ולכן נפתור יחידות מתוך מבחנים אמיתיים. הן נכתבו על ידי אותם האנשים שכותבים לכם את המבחן והם ממש ממחזרים דברים (כמו שסופר משתמש באוצר המילים האופייני לו…).

סרטונים!!
יש המון (המון) סרטונים לחלק האנגלית בבחינה- גם לתרגולים בבית וגם למבחנים. בסרטונים נלמד איך לתמצת כל משפט בזרקנות מופלאה, איך להתמקד רק במה שחשוב וגם – איך לזכור את המילים שהופיעו! (אסוציאציות).

חשיפה נוספת לאוצר המילים של הבחינה נעשה בעזרת האפליקציה (ו\או המילון).

הכל הפוך! 
עד היום הרגילו אותנו לעצור ולתרגם כל מילה. מה שקיבלנו בסוף זה משפט מעוות שנראה כאילו תרגמו בגוגל טרנסלייט… וגם אנחנו לא זוכרים מה קראנו בתחילת המשפט. לכן חשוב לדעת מה לקרוא – איך להפריד את העיקר מהטפל.

במהלך הקורס אנחנו נתרגל המון קריאה נכונה. בכל משפט שנקרא במבחנים נסמן מה היה חשוב לקרוא. הרבה פעמים לא נבין בכלל את משמעות המשפט, אבל נצליח לפתור בעזרת זיהוי של חלקים בו!

בואו נכנס לראש של המרכז הארצי
הכותבים של המבחן יושבים במאורה של המרכז הארצי (מוווהאהאהאהא). הם בוחרים מילה או צירוף מילים מוכר, ולאט לאט מלבישים אותן בכסות כדי שיהיה קשה לזהותן. הם יוסיפו "מסביבן" מילים קשות יותר כדי להאט ולסבך את הקריאה, וגם כדי לבלבל עם מסיחים בתשובות.

נבנה שאלה יחד:
נתחיל עם המילה bottle – בקבוק.
נחפש צירוף שהולך עם זה, כמו- בקבוקי-זכוכית: glass bottles.
ואז נוסיף המון המון קשקוש לא חשוב, כדי שיהיה קשה:

In the Soviet Union, prior to the fall of the Berlin wall, there was a severe scarcity of basic necessities such as paper bags or glass ___.

למי אכפת מכל הקשקשת שמסביב?! מספיק שידענו מה זה glass bottles
את התחמנות הזו והמון תחמנויות אחרות נעשה בכל אחד מסוגי השאלות!


תחמנות 1- ממב"ל – מה מספיק בשביל לפתור!

נפתור כמו פאוור ריינג'רס. בתחילת כל פרק הם נלחמים ברעים בקרב אגרופים, המצב תמיד מחמיר והם מזמנים את הרובוטים, ורק כשהמצב ממש ממש מחמיר הם מתחברים כולם למגה-זורד.

כך גם אנחנו – נתחיל וננסה לפתור עם המינימום האפשרי, רק בעזרת המילים שנמצאות מעט לפני ההשלמה וקצת לאחריה. רק אם לא הצלחנו נקרא עוד. בכל מקרה, ננסה לא לקרוא את כל המשפט!

חשוב להוציא מסקנות מכל שאלה שפתרנו ולבדוק האם היינו יכולנו לקרוא פחות ממה שקראנו!

רק לאחר שפתרנו את השאלה לבד (גם אם לא הצלחנו לפתור נכונה), נעבור על ההסבר המלא והסרטון כדי להכיר עוד אסוציאציות שיעזרו לנו לזכור את המילים החשובות.

דוגמה לממב"ל-

Even decades later, there are still people who think that the moon ____ is a hoax. 

(1) shining
(2) cutting
(3) landing
(4) hiding

לא נקרא את כל המשפט! נקרא רק ליד ההשלמה:

Even decades later, there are still people who think that the moon ____ is a hoax.

(1) shining
(2) cutting
(3) landing
(4) hiding

הצירוף moon ____ , הוא משהו שקשור לירח (moon). נלך לתשובות לפני שנקרא עוד:

moon shining – קרינת הירח לא ממש מתאים. משום שהמילה shining בדרך כלל מתארת את השמש. נפסול.

moon cutting – חיתוך הירח..? אין באמת ביטוי כזה. אף אחד לא חותך את הירח. נפסול.

moon landing – הנחיתה על הירח. מתאים!

moon hiding – החבאת הירח..? אין באמת ביטוי כזה. אף אחד לא מחביא את הירח. נפסול.

סרטון קורע מצחוק! 

תחמנות 2- פסילת תשובות

המזל שלנו הוא שבפסיכומתלי יש תשובות, וגם אם אנחנו לא מכירים את הכל, ולא מבינים את רוב המשפט- אפשר לזמבר את השאלה. נוכל לפעמים לפסול תשובות שלא מתאימות, ולסמן תשובה אחרת- גם אם לא הכרנו אותה.

מה הם עושים במרכז הארצי – הם כותבים שאלה עם תשובה ברמה גבוהה, אך שלוש תשובות לא נכונות עם מילים מוכרות יותר, או להפך – שאלה עם מלא מילים קשות, אך התשובה הנכונה תהיה מילה מוכרת יותר.

דוגמה-

Due to its inter-molecular hydrogen bonding, water is ____ in that it is the only substance to have an anomalous character in every physical state.

(1) subordinate 
(2) lethal
(3) artificial
(4) unique

כל המשפט הזה מפוצץ! וגם התשובות לא הכי נחמדות. אם נלך לממב"ל, לאזור של ההשלמה עצמה, נראה ש:

מים הם ___ כי הם היחידים ש…

Due to its inter-molecular hydrogen bonding, water is ____ in that it is the only substance to have an anomalous character in every physical state.

נלך לתשובות- הן מסובכות אבל יש בהן רמזים:

(1) subordinate 
(2) lethal
(3) artificial
(4) unique

התחילית sub קשורה ל"מתחת ל-", כמו submarine (צוללת), האם המים הם תחת בכך שהם היחידים…? לא ממש הגיוני.

התחילית art זה אמנות! יצירה! מרגיש קשור?! לא ממש…

התחילית uni זה אחד, יחיד. האם הגיוני שמים הם ייחודיים כי הם היחידים (only) ש…? כן!!

אז פתרנו, הגענו לתשובה הנכונה! רק עכשיו אפשר באמת לפרש את המשפט בשביל התרגול:

בגלל (due to) הקשרים (bond) האינטרמולקלוריים (wtf?!), מים הם ייחודים בכך (in that) שהם החומר (substance) היחיד בעל תכונות (character) יוצאות-דופן (anomal, כמו לא נורמלי) בכל מצב צבירה.

(1) subordinate – נתין, כפוף ל- (sub זה מתחת)
(2) lethal – קטלני (כמו אחותי ליטל הקטלנית!)
(3) artificial – מלאכותי
(4) unique – ייחודי, יחיד במינו


תחמנות 3- מילות קישור

יש מלא שאלות במבחן שמתבססות על מילת הקישור. נצטרך להבין אפילו קצת מכל חלק, כדי למצוא מה הקשר המתאים בין החלקים.

לדוגמה-

Most felines use their hind legs to accelerate, ___ the hyena uses its front legs.

(1) therefore
(2) while
(3) until
(4) because

אז מה יש בכל חלק-

Most felines use their hind legs to accelerate, ___ the hyena uses its front legs.

הרוב הם hind, ___, ה-h הוא front.

יש כאן ניגוד! בינו לבינם! בין אחורה (hind) לקדימה (front).

נחפש מילת ניגוד בתשובות:

(1) therefore – לכן [התאמה]
(2) while – בזמן ש, לעומת [ניגוד]
(3) until – עד ש- [זמן]
(4) because – בגלל [התאמה]

תרגול מילות קישור

יחידה 1

1.  In India, curry sauce is used not only for its taste ____ for its symbolic and traditional purposes. 

       (1) because
       (2) instead
       (3) but also
       (4) in addition


2. The platypus is an unusual animal because it can be considered as ____ a bird or a mammal.

       (1) though
       (2) whether
       (3) even
       (4) either


3. Mao-Zedong’s regime lasted ____ 1943 until 1956.

      (1) in
      (2) along
      (3) at
      (4) from


4. Ronald Reagen served as the president of the United States from 1981 to 1985 and ____ from 1985  to 1989.

     (1) again
     (2) yet
     (3) since
     (4) instead


5. The Baroness Thatcher was the prime minister of the United Kingdom from 1979 ____ her  resignation in 1990.

      (1) since
      (2) until
      (3) instead
      (4) yet


6. ____ other wars in U.S history, the Vietnam War was fought against guerrilla groups and not an  organized army.

      (1) Since
      (2) While
      (3) Unlike
      (4) Before


7. ____  the damage done to his property, farmer Max Yusger’s neighbors turned against him for housing the Woodstock Music and Art Fair.

       (1) As a consequence of
       (2) With the exception of
       (3) As opposed to
       (4) In addition to


8. That World War I started with the Austro-Hungarian Empire declaring war on Serbia is widely  accepted by historians, ____ there is a dispute whether the war actually started with the        assassination of Archduke Franz Ferdinand.

       (1) hence
       (2) although
       (3) because
       (4) thus


 

 

1. The chameleon changes its color using _____ cells, called chromatophores, under its transparent  skin.

       (1) permanent
       (2) pragmatic
       (3) pigment
       (4) perspective


2. Sir Isaac Newton used scientific methods to ____ that the earth rotates around the sun.

      (1) prove
      (2) circle
      (3) drill
      (4) form


3. If there is no lifeguard, _____ in the pool can be dangerous.

      (1) drowning
      (2) swimming  
      (3) sinking
      (4) throwing 


4. American president Ronald Reagan initially chose a ____in entertainment, appearing in more than 50 films.

      (1) career
      (2) charisma
      (3) dilemma  
      (4) dialogue


5. The Persians _____ the Nowruz- their New Year holiday, on March 21.

     (1) censor
     (2) pretend
     (3) provide
     (4) celebrate


6.0Before the invention of paper, the Chinese _____ on bamboo.

      (1) slept
      (2) copied
      (3) wrote
      (4) ate


7. Cats may get sick or even ____ from eating chocolate.

     (1) die
     (2) taste
     (3) swallow
     (4) explode


8. The classic Vietnam war movie Full Metal Jacket was actually  _____ on a location in Britain.

      (1) fired 
      (2) filmed
      (3) followed
      (4) fought


 

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

דילוג לתוכן