תלת מימד וראייה מרחבית - זינוק

תלת מימד וראייה מרחבית

צפייה בסרטון

תלת מימד – משוואה בעזרת מזיגות

צפייה בסרטון

תלת מימד – שטח פנים של מספר קוביות

צפייה בסרטון

תלת מימד – מילוי גלילים בתוך תיבה

צפייה בסרטון

תלת מימד – חיברו שני חרוטים

צפייה בסרטון

ראייה מרחבית – נמלה הולכת על קובייה ועל גליל – משפט פיתגורס

צפייה בסרטון

תלת מימד – מילוי קוביות בתוך תיבה

צפייה בסרטון

ראייה מרחבית – יצירת חרוט מסיבוב משולש ישר זווית

צפייה בסרטון

ראייה מרחבית – חצי קובייה

צפייה בסרטון

ראייה מרחבית – שטח מלבן בתוך קובייה

צפייה בסרטון

ראייה מרחבית – שטח ישר זווית בתוך קובייה

צפייה בסרטון

תלת מימד – הפרדה והצמדה של צורות

צפייה בסרטון

תלת מימד – צורות עם שפיץ (חרוט, פירמידה וכו’)

צפייה בסרטון

תלת מימד – הרדיוס תמיד משפיע בריבוע

צפייה בסרטון

תלת מימד – שטח פנים ונפח של קובייה

צפייה בסרטון

תלת מימד – שטח מעטפת ונפח גליל

צפייה בסרטון

גיאומטריה – תלת מימד

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content