תכונות חלוקה - זינוק

תכונות חלוקה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – שארית 5

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספר קישוני

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – יחס – כלל הסח’לה – שאלות שמחכות לפיתרון

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – שארית 3

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מתחלק גם ב-3 וגם ב-4 לעומת מתחלק ב-3 או ב-4

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספרים עוקבים – הצבות ואלגברה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספר מסוים מתחלק גם במספר אחר

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – ספרת אחדות וחלוקה ב-5

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – יואש מחלק כבשים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – זוגיים שמתחלקים ב-7

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – ל-a בריבוע יש מחלק שקטן מ-a, אבל גדול מ-1

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מה יש יותר בטווח – ראשוניים וזוגיות

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – ראשוניים וזוגיים בטווח

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מה יש יותר בטווח

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – או כיצד מפרקים עוגת מספרים 2

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – השקעות בבנק ותכונת החלוקה של 3

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – הצבות וחלוקה ב-3

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספרים עוקבים והצבות 3

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – נעלמים ושארית – הצבות

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – זוגיות – שארית

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – שארית – משתנה שלא מתפנה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – שארית 2

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – שארית 4

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – שברים, יחס ופעוטות בבריכה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – ספרת אחדות – מה יכול להיות?

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – רוקי ומדרגות העירייה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספרים המורכבים מ-3 גורמים ראשוניים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – שארית ומשתנה שלא מתפנה

צפייה בסרטון

פעולות מומצאות – תכונות חלוקה – שארית ונעלמים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – הצבת התשובות ופסילתן – מכפלת ענפי העצים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – שארית – תחנת מוניות

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספרים עוקבים והצבות 2

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – ראשוניים שימושיים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מחלק גדול ומחלק קטן

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה -מספר שמתחלק ב-X לבטח מתחלק ב-Y

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – תרגום מעברית למתמטית

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מחלקים חתולים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – חוות החיות

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – המון פוזה, אבל כזה קטן…

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – השארית היא תמיד ספרת האחדות

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספר ראשוני לא ניתן לפירוק

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – ספרת אחדות

צפייה בסרטון

יחס ותכונות חלוקה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספרים עוקבים וכלל הסחל’ה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספרים עוקבים והצבות הנינג’ה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – מספרים ראשוניים והצבה

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – או כיצד מפרקים עוגת מספרים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה ויחס 2

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה ושברים

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה עם יחס

צפייה בסרטון

יחס – תכונות חלוקה – כלל הסחל’ה – בנים ובנות

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – ספרת אחדות (סרטון נוסטלגי)

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – שארית – שאלת תרגול

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – הצבות – תשובות אם-אז

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – הצבה מהתשובות – “מה יכול להיות”

צפייה בסרטון

פעולות מומצאות – תכונות חלוקה – שארית 2

צפייה בסרטון

פעולות מומצאות – תכונות חלוקה – שארית

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – איך אופים עוגת מספרים ראשוניים – תרגול

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – שדון שואל שאלות

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content