שטחים מושחרים - זינוק

שטחים מושחרים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – מעגלים – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – משולש שווה צלעות בריבוע

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים – להיטפל לקטנות

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים – שטח גזרה וזווית מרכזית

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – מעגלים וריבועים – מיקי מאוס

צפייה בסרטון

דמיון צורות – חפיפת קבוצות – מעויינים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – רבע מעגל

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – משושה משוכלל חסום במעגל

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

דמיון – חפיפת קבוצות – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – ריבוע בתוך מעגל – חלוקת שטחים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – ריבוע בתוך ריבוע בתוך מעגל

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – משפט פיתגורס עם חצאי מעגלים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – שליש מעגל או החלק החופף

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – היכן מרכז המעגל

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – היכן מרכז המלבן

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – ריבוע בתוך ריבוע

צפייה בסרטון

שטח משולש – שטח של צורה שאנחנו לא יודעים לחשב

צפייה בסרטון

מרובעים – משולש בתוך מקבילית וקטע אמצעים

צפייה בסרטון

שטח משולש – כלל השש-בש – משולש בתוך מלבן

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

מעגלים – שטחים מושחרים – גזרה פחות משולש כסף

צפייה בסרטון

דמיון צורות – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

גיאומטריה – דמיון צורות

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content