שברים - זינוק

שברים

צפייה בסרטון

כפל בירה – חילוק שברים – 2

צפייה בסרטון

חילוק שברים – תרגול 5

צפייה בסרטון

חילוק שברים – תרגול 4

צפייה בסרטון

חילוק שברים – תרגול 3

צפייה בסרטון

כפל שברים – תרגול 2

צפייה בסרטון

מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט או מדומה

צפייה בסרטון

חילוק שברים – תרגול 2

צפייה בסרטון

חילוק שברים – תרגול 1

צפייה בסרטון

כפל שברים – תרגול 1

צפייה בסרטון

חיבור וחיסור שברים – מכנה משותף – תרגול 2

צפייה בסרטון

חיבור וחיסור שברים – מכנה משותף – תרגול 1

צפייה בסרטון

חיסור שברים משלמים – תרגול 3

צפייה בסרטון

חיסור שברים משלמים – תרגול 2

צפייה בסרטון

חיסור שברים משלמים – תרגול

צפייה בסרטון

מעבר משבר מעורב לשבר מדומה – תרגול

צפייה בסרטון

כפל של שברים בשלמים

צפייה בסרטון

כפל בירה – חילוק שברים

צפייה בסרטון

חילוק שברים

צפייה בסרטון

חיבור וחיסור שברים – מכנה משותף

צפייה בסרטון

חיסור שברים משלמים

צפייה בסרטון

מעבר בין שברים

צפייה בסרטון

סדר פעולות חשבון – שאלת תרגול 2

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content