סימטריה - שווה שוקיים ושווה צלעות - זינוק

סימטריה – שווה שוקיים ושווה צלעות

צפייה בסרטון

משולשים שווי צלעות – משתנה שלא מתפנה

צפייה בסרטון

משולש שווה שוקיים – כמה אופציות כשנתונה צלע אחת

צפייה בסרטון

משולש שווה שוקיים – זוויות הבסיס שוות זו לזו

צפייה בסרטון

משולש שווה צלעות – קיפול לתוך ריבוע

צפייה בסרטון

משולש שווה צלעות – מה נוצר מחיתוך אחד של משולש שווה צלעות

צפייה בסרטון

גובה בשווה שוקיים ותשובות אם-אז

צפייה בסרטון

סימטריה – שווה שוקיים ושווה צלעות יחדיו

צפייה בסרטון

גיאומטריה – שווה שוקיים – בוב הבנאי

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content