מרובעים - זינוק

מרובעים

צפייה בסרטון

מרובעים – שטח טרפז – משולש זהב ומשולש כסף

צפייה בסרטון

ריבוע – איזו זווית גדולה יותר

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – ריבוע בתוך ריבוע

צפייה בסרטון

מרובעים – משוכלל תמיד יותר טוב

צפייה בסרטון

מרובעים – איזה היקף יותר גדול

צפייה בסרטון

מרובעים – משולש בתוך מקבילית וקטע אמצעים

צפייה בסרטון

מרובעים – משולש שווה צלעות בתוך ריבוע

צפייה בסרטון

מרובעים – על צלעותיו של ריבוע הניחו משולשים שווי צלעות

צפייה בסרטון

מרובעים – מלבנים, ריבוע, שטח והיקף

צפייה בסרטון

מרובעים – מעויין המורכב משני משולשים שווי צלעות

צפייה בסרטון

מרובעים – היקף צורה המורכבת מריבועים

צפייה בסרטון

מרובעים – מלבן חסום בריבוע

צפייה בסרטון

מרובעים – טרפז – פירוק שטחים

צפייה בסרטון

מרובעים – שטח טרפז ואלכסון

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content