מעגלים - זינוק

מעגלים

צפייה בסרטון

נוסחאות הכפל המקוצר – מעגלים – שטח גזרה ו-2 הנוסחאות הראשונות

צפייה בסרטון

מעגלים – היקף מעגלים – יחס קווי

צפייה בסרטון

מעגלים – גרף לייצוג מרחק ממרכז המעגל

צפייה בסרטון

מעגלים – זווית בנקודת מפגש של משיקים

צפייה בסרטון

מעגלים – רדיוס ניצב למשיק בנקודת השקה – זווית מרכזית וזווית היקפית

צפייה בסרטון

מעגלים – משפט פיתגורס

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – רבע מעגל

צפייה בסרטון

מעגלים – הרדיוס ניצב למשיק בנקודת ההשקה

צפייה בסרטון

מעגלים – חישוב קשת ומרובע חסום במעגל

צפייה בסרטון

מעגלים – חסמו ריבוע בין קוטר המעגל להיקפו

צפייה בסרטון

מעגלים – מרובע חסום במעגל

צפייה בסרטון

מעגלים – זווית היקפית וזווית מרכזית והקשתות שלהן

צפייה בסרטון

מעגלים – מעגל חסום במשולש

צפייה בסרטון

מעגלים – חישוב שטח גזרה

צפייה בסרטון

מעגלים – חישוב אורך קשת

צפייה בסרטון

מעגלים – חיבור קשתות

צפייה בסרטון

מעגלים – שטחים מושחרים – גזרה פחות משולש כסף

צפייה בסרטון

גיאומטריה – מעגלים 1

צפייה בסרטון

גיאומטריה – מעגלים 2

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content