חזקות ושורשים - זינוק

חזקות ושורשים

צפייה בסרטון

שורשים – תרגול בסיס 4

צפייה בסרטון

שורשים – תרגול בסיס 3

צפייה בסרטון

שורשים – תרגול פירוק שורשים

צפייה בסרטון

שורשים – תרגול בסיס 2

צפייה בסרטון

שורשים – תרגול בסיס 1

צפייה בסרטון

חזקות – חילוק עם מעריכים זהים

צפייה בסרטון

חזקות – חילוק בבסיסים זהים

צפייה בסרטון

תרגול בסיסי – חזקות

צפייה בסרטון

חוקי שורשים

צפייה בסרטון

פירוק שורשים

צפייה בסרטון

תרגול בסיסי – חילוק שורשים

צפייה בסרטון

חוקי חזקות ב’

צפייה בסרטון

חוקי חזקות א’

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content