חזקות ושורשים - זינוק

חזקות ושורשים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – בסיסים זהים – נוסחת הכפל המקוצר השלישית

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – בסיסים שונים במשוואה – WTF?!

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – בסיסים זהים ואלימינציה

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – מעריכים זהים ושבר במעריך

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – שברים, שורשים ונוסחת הכפל המקוצר השנייה

צפייה בסרטון

חזקות – חילוק בבסיסים זהים ומשתנה שלא מתפנה 3

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – כשמערבבים חיבור או חיסור עם חזקות ושורשים 4

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – מעלים שבר חיובי בחזקה

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – נעלמים ואלגברה או הצבה מהתשובות

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – המוזרים – כמה ערכים X יכול לקבל

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – תשובות אם-אז וילד ג’ינג’י מעצבן

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – שבר במעריך, נעלמים והצבה מהתשובות

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – חילוק בבסיסים זהים ומשתנה שלא מתפנה 2

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – בסיסים / מעריכים זהים ואלימינציה

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – כפל בבסיסים זהים – חזקה שלילית

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – בסיסים זהים – הסבר מקיף

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – חזקה זוגית – חיובי שלילי וערך מוחלט

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – חיובי ושלילי – שברים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – חזקה זוגית ושברים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – כשמערבבים חיבור או חיסור עם חזקות ושורשים 3

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – חזקה ששווה 1 – נוסחת כפל מקוצר השלישית

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – משפחות (2, 1/2, 1/2-, 2-) – תרגול

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – כשמערבבים חיבור או חיסור עם חזקות ושורשים 2

צפייה בסרטון

נוסחאות הכפל המקוצר – חזקות ושורשים – אלגברה והצבות

צפייה בסרטון

פעולות מומצאות – חזקה של חזקה

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – שברים מחרידים או משתנה שלא מתפנה

צפייה בסרטון

בעיות מילוליות – סדרת מספרים – חזקות

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – כשמערבבים חיבור או חיסור עם חזקות ושורשים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – פירוק לבסיסים זהים – 3 ו-5

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – חזקה של חזקה

צפייה בסרטון

חזקות ומשפחות (2, 1/2, 1/2-, 2-)

צפייה בסרטון

שונא שורשים יחיה – כיצד מעלימים שורשים ואיך מציבים נכון

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – צמצם-צמצם

צפייה בסרטון

חזקות – מתי חזקה שווה ל-1?

צפייה בסרטון

חזקות – פירוק של חזקה

צפייה בסרטון

חזקות – חיפוש ויצירת מעריכים זהים – תרגיל במעריך

צפייה בסרטון

חזקות – חילוק בבסיסים זהים ומשתנה שלא מתפנה

צפייה בסרטון

חזקות – מחפשים בסיסים זהים ומעריכים זהים

צפייה בסרטון

חזקות – מחפשים בסיסים זהים – בעיקר 2, 3 ו-5

צפייה בסרטון

חזקות – מחפשים בסיסים זהים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – ביזאריות – פעולות הופכיות

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – ביזאריות – שילובים מסוכנים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – חזקה של חזקה ושברים של שברים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – שאלת תרגול 1

צפייה בסרטון

חיובי-שלילי – חזקות ושורשים

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – שורש של שורש

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים – נוסחת הכפל המקוצר השלישית

צפייה בסרטון

חזקות ושורשים -עם חיבור וחיסור

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content