זוגיות - זוגי ואי-זוגי - זינוק

זוגיות – זוגי ואי-זוגי

צפייה בסרטון

זוגיות – חיבור, חיסור, כפל וחזקות חיוביות ושלמות

צפייה בסרטון

זוגיות – ארבע פעולות חשבון בדגש על חילוק

צפייה בסרטון

זוגיות – מה נכון בהכרח – ראשוניות וזוגיות

צפייה בסרטון

זוגיות – חיבור וחיסור – מועדון היכרויות והצבות

צפייה בסרטון

זוגיות – הצבות – מכפלה של שני מספרים עוקבים – חזקות

צפייה בסרטון

זוגיות – מה נכון בוודאות – חילוק – כפל של שני מספרים עוקבים

צפייה בסרטון

זוגיות – מספרים עוקבים – מועדון היכרויות ועבודה עם התשובות

צפייה בסרטון

זוגיות – מכפלות של 5 – מועדון היכרויות

צפייה בסרטון

זוגיות – 9 בחזקה זוגית ואי-זוגית וחילוק

צפייה בסרטון

זוגיות – חזקות, כפל וחיבור

צפייה בסרטון

זוגיות – מספרים ראשוניים גדולים מ-20

צפייה בסרטון

זוגיות – פעולות מומצאות – ביזאריות – מה לא יכולה להיות הפעולה?

צפייה בסרטון

תכונות חלוקה – פעולות מומצאות – זוגיות – שארית

צפייה בסרטון

זוגיות – כפל – תרגום מעברית למתמטית

צפייה בסרטון

זוגיות – חילוק – מה נכון בהכרח?

צפייה בסרטון

זוגיות – חלוקה של מספר זוגי בחזקה של 2

צפייה בסרטון

זוגיות – חזקות חיוביות ושלמות לא משנות ומועדון היכרויות

צפייה בסרטון

זוגיות – חזקות טבעיות לא משנות ושארית

צפייה בסרטון

זוגיות – פעולות מומצאות – הוגדרה פעולה עם תנאי

צפייה בסרטון

זוגיות – תכונות חלוקה – מה קורה כשמעלים זוגי בחזקה

צפייה בסרטון

זוגיות – כפל ותשובות אם-אז

צפייה בסרטון

זוגיות – כפל וילד ג’ינג’י מעצבן

צפייה בסרטון

זוגיות – חיבור וכפל, מספרים עוקבים, הצבות והיגיון

צפייה בסרטון

זוגיות ופישוט של ביטוי אלגברי

צפייה בסרטון

זוגיות – שורשים ותכונות חלוקה

צפייה בסרטון

זוגיות – הראשוני הכי קטן הוא גם זוגי

צפייה בסרטון

זוגיות – איך חזקה משפיעה על זוגי או על אי-זוגי

צפייה בסרטון

זוגיות

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content