הסתברות - זינוק

הסתברות

צפייה בסרטון

הסתברות – חפיפת קבוצות – בארון של אוהד בית”ר

צפייה בסרטון

הסתברות – אלה ורעות המדריכות

צפייה בסרטון

הסתברות – זוגיות – הטלת קוביות

צפייה בסרטון

הסתברות – הטלה שנייה גדולה מההטלה הראשונה

צפייה בסרטון

הסתברות – 6 שאלות בסיסיות

צפייה בסרטון

הסתברות – באירוע הראשון “מה שיוצא אני מרוצה”

צפייה בסרטון

הסתברות ויחס

צפייה בסרטון

הסתברות – לחשב או לספור זו השאלה

צפייה בסרטון

הסתברות – לפחות? אחד פחות הסתברות משלימה

צפייה בסרטון

הסתברות – הסיכוי הוא גם החלק מהשלם 2

צפייה בסרטון

הסתברות – הסיכוי הוא גם החלק מהשלם 1

צפייה בסרטון

הסתברות – סיכויים – שליפת שטרות

צפייה בסרטון

הסתברות – סיכוי הוא גם חלק מהשלם – תרופות

צפייה בסרטון

הסתברות

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content