דמיון צורות - זינוק

דמיון צורות

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – מעגלים – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים – להיטפל לקטנות

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים – שטח גזרה וזווית מרכזית

צפייה בסרטון

דמיון צורות – ריבוע חסום במשולש שווה שוקיים

צפייה בסרטון

דמיון צורות – חפיפת קבוצות – מעויינים

צפייה בסרטון

דמיון צורות – שני מלבנים ואלכסון אחד

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

דמיון – חפיפת קבוצות – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

דמיון צורות – משולש פיצה – מלבנים חופפים צמודים ואלכסון

צפייה בסרטון

דמיון צורות – מעגלים – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

דמיון צורות – משולש פיצה – פירוקים

צפייה בסרטון

שטחים מושחרים – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

דמיון צורות – יחס קווי ויחס שטחים

צפייה בסרטון

דמיון צורות – משולשי פיצה

צפייה בסרטון

דמיון צורות – יחסים במשולשי פפיון

צפייה בסרטון

דמיון צורות – משולשי פיצה – שאלת תרגול מסובכת

צפייה בסרטון

גיאומטריה – דמיון צורות

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content