אלגברה - נעלמים - זינוק

אלגברה – נעלמים

צפייה בסרטון

הוצאת גורם משותף – תרגול 6

צפייה בסרטון

הוצאת גורם משותף – תרגול 5

צפייה בסרטון

הוצאת גורם משותף – תרגול 4

צפייה בסרטון

הוצאת גורם משותף – חיסור הפוך – תרגול 3

צפייה בסרטון

הוצאת גורם משותף – תרגול 2

צפייה בסרטון

הוצאת גורם משותף – תרגול 1

צפייה בסרטון

סדר פעולות חשבון עם נעלמים – תרגול 1

צפייה בסרטון

חיבור וחיסור נעלמים ושורשים

צפייה בסרטון

הוצאת גורם משותף

צפייה בסרטון

עבודה עם נעלמים – חיבור, חיסור וכפל

צפייה בסרטון

סוגריים ונעלמים

צפייה בסרטון

נעלמים – עבודה מסודרת מול סוגריים

קורס פסיכומטרי בגישה אחרת

Skip to content