פסיכומטרי בהתחייבות להצלחה

Best Friendships of students with and without learning disabilities (מאמר מתורגם)

Au: Estell, D.B, Jones, M.N. Pearl, R., Van Acker, R. 

(Jn:Exceptional Children 76(1), 110-124 2009)
מגישה: דבורה בראנד

תקציר: לחברות ישנה חשיבות להישגים האקדמיים והסתגלות חברתית רגשית . הספרות הקיימת מצביעה על כך שילדים עם לקויי למידה נמצאים בסיכון לבדידות, למרות שנעשו מעט מחקרים לבחון התפתחות של חברות הדדית לאורך השנים האחרונות של בית ספר יסודי. המחקר הנוכחי בחן לאורך שנתיים חברות של 55 תלמידים עם לקוי למידה המשולבים בכיתה רגילה ו-1,254 תלמידים ללא לקויי למידה. התוצאות מצביעות על כך שלתלמידים עם לקויי למידה הם בעלי אותם סיכויים לחברות הדדית ולאותו מספר חברים טובים כמו שיש לחבריהם ללא לקויי למידה. עם זאת, הם שומרים על פחות חברויות לאורך זמן ובעלי סיכויים רבים יותר שלחבריהם יהיה לקוי למידה.

מסגרת תיאורטית של מחקרים קודמים בנושא
חברות היא חלק חיוני של הסתגלות חיובית למסגרת הבית ספרית.בבית הספר, חברות איכותית נמצא מקושר עם עמדות חיוביות כלפי בית הספר ופחות סיכויים להצקות. חברות עם רק חבר אחד נמצא כמפחית את ההשפעה השלילית של דחייה כולל הפחתת הרגשת הבדידות. לעומת זאת, העדר חברות מנבא התנהגות פחות חברותית,לחץ רגשי והישגים פחותים. השפעת החברות נמשכת לאורך זמן: חברות בכיתה ה' נקשר עם רמות גבוהות יותר של ערך עצמי בבגרות.הספרות מצביעה על כך שחברות קרובה הינה פקטור חיוני להצלחת התלמיד בבית הספר ולאחר מכן בתפקודו כמבוגר.
המחקר מראה כי ילדים עם לקויות למידה (ל"ל) מתאמצים חברתית (Estell et al, 2008: Kavale & Forness, 1996: Kuhne & Wiener, 2000:Pearl et al, 1998: Vaughn, Hogan, Kpuzekanani, & Shapiro, 1990). המחקר הנוכחי בוחן כמה משתנים אשר (Wiener 2002,2004) מזהה כפקטורים חיניים המאפיינים חברות: ההמצאות, המספר, יציבות וזהות של החברות. בשל השינויים החשובים המתרחשים בסוג ותפקיד החברות בילדות המאוחרת ותחילת גיל ההתבגרות (Berndt, 1982 ) יחסים אילו נבחנו מכיתה ד' עד כיתה ו' עם וללא ל"ל.

המצאות ומספר חברים
כ- 70% של ילדים עם הישגם טיפוסיים יש לפחות חבר אחד ולרוב התלמידים יש בין שלש לחמש חברים. אם זאת, הלקויים החברתיים שקיימים אצל הרבה ילדים עם ל"ל יכול להוביל לכך שתלמידים ללא ל"ל ימנעו מלהתחבר אליהם.תלמידים עם ל"ל נוטים יותר להיות מבודדים ובעלי פחות חברים. הספרות מראה כי לאורך השנה יותר תלמידים עם ל"ל רוכשים חברים ומספר החברים גדל. אך גם אם זאת הם אינם משתווים לחבריהם ללא ל"ל במספר חבריהם בסוף שנת הלימודים. עד היום לא בחנו את מספר החברים לאורך זמן ממושך (Vaughn, Elbaum, Schumm, Hughes, 1998; Hallinan,1980; Pearl, et al, 1998).

מאפיינים של חברים
חברות נוצרת לרוב ממגוון תכנים, מאפיינים ופעילויות משותפים. אחד מהגורמים החיוניים היא קירבה פיזית. ילדים מוגבלים בחברויות שלהם לחברים שפוגשים בבית הספר ובשכונה או במסגרות נוספות.. נמצא שבדרך כלל בוחרים חברים מאותו מין ולמרות שילדים מקובלים בגן חובה היו חברים של ילדים דחויים חברתית, בכיתה ג' ילדים מקובלים חברים כמעט לחלוטין עם חברים שאינם דחויים.חברים נוטים להיות דומים זה לזה בתוקפנות, הישגים אקדמיים, והתנהגויות חברתיות. ישנם עדוית שילדים דוחים ילדים ששונים מדי מעצמם (Schneider, Wiener, & Murphy, 1994; Poulin, Boivin, 2000).
ייתכן והלקות החברתית והדחייה הכללית אצל ל"ל מובילים אותם להתחבר אחד עם השני. תלמידים עם ל"ל נוטים להתחבר עם אחרים עם לקויות . תלמידים אילו גם בסיכון גבוה יותר להתחבר עם חברים המראים תכונות אנטי חברותיות. במחקר קצר אורך נמצא כי תלמידים עם ל"ל נוטים להתחבר יותר עם חברים ללא ל"ל במהלך השנה אך לא ברור מה קורה עם חברויות אילו במהלך של שנים (Vaughn et al, 1998; Wiener & Schneider, 2002)

יציבות של חברות
יציבות הוא גורם מתווך של פוטנציאל ההשפעה החיובית של חברות. תיפקוד חברתי הכולל כישורים חברתיים ומעמד חברתי קשורה מאד לשמירה על חברות. כישורים בינאישיים כמו מודעות כיצד ההתנהגות שלך משפיעה על האחר, פירוש של רגשות ,כוונות האחר ופתרון בעיות קשורים כולם לשמירת חברויות. קבלה חברתית קשורה גם לאיכות והשמירה על חברות. למרות ילדים פחות מקובלים מדווחים על חבריות ששמחים איתם, הן בדרך כלל בעלות איכות נמוכה יותר מאילו של תלמידים מקובלים (Lindsey, 2002; Parker & Asher, 1993;).
למרות שלא כל הילדים עם מוגבליות יש קשיים עם קוגנציה וכישורים חברתיים, נמצא שתלמידים עם לקויות קלות –בעיקר פיגור קל ומעט לקויי למידה דורגו על ידי חבריהם כבעלי בעיות התנהגות ותקשורת המקשה על שמירת חברויות. ישנם עדיות לקשר ישיר בין לקויות למידה מסוימות לרכישת/יישום כישוריים חברתיים. נמצא שתלמידים עם לקויות למידה בעלי יציבות חברתית פחותה מחבריהם ללא ל"ל ( Lee, Yoo, & Bak, 2003;Wiener & Schneider, 2002)

התפתחות וחברות
חברות בגילאים נמוכים מושתתת על פעילויות משותפות, ילדים גדולים יותר ומתבגרים מדווחים שאינטימיות והדדיות מהווה בסיס לחברות. מספר החברים עולה עד גיל 11 ולאחר מכן יש מעט ירידה. בילדות המאוחרת מתחילה הדגם של חברות שיישמר לאורך גיל ההתבגרות ובבגרות. הספרות מציעה שההקשר משחק תפקיד חשוב בהתפתחותם של חברויות אצל ל"ל. כיתות שילוב מסייעות לתלמידים עם ל"ל לרכוש חברויות הדדיות לאורך שנת הלימודים. אך יש גבול להשפעה החיובית. תלמידים ל"ל אינם רוכשים אותו מספר חברים בדומה לחבריהם ללא ל"ל. ולעומת זאת ישנם מחקרים שמצאו כי מספר החברים פוחתת לאורך השנה ( Selman & Schultz, 1990;Epswtien, 1986; Vaughn' Elbaum & Boardman' 2001, Tur-Kaspa, Margalit & Most, 1999).

 

מטרות ושאלות המחקר:
מטרת המחקר הנוכחי לבחון את קיום,מספר ויחס עם לקוית למידה ושמירה של חברים טובים בעלי יחסים הדדיים מכיתה ד' עד כיתה ו' של תלמידים עם וללא לקויות למידה.
1. באיזו מידה יש לתלמידים עם ל"ל חברים טובים הדדיים- במושגים של יחס של תלמידים עם וללא ל"ל שהיו להם לפחות חבר אחד וביניהם, מה המספר של חברים טובים?
2. היחס של החברים של תלמידים עם וללא ל"ל שהם בעלי ל"ל?
3. היחס של חברים אשר נשמרת מסמסטר לסמסטר?

שיטת המחקר:
נבדקים- כל התלמידים בשבעה בתי ספר בשתי מחוזות בעיר מערבית בארה"ב נתבקשו להשתתף במחקר מתוכם 69% השתתפו במחקר.
1,351 תלמידים (675 בנות ו676 בנים) 65% לבנים,6.9% אפריקנים-אמירקאים, 19.5% לטיניים, 4.6 % אסיאתיים, 4.0% השתייכו לקבוצה אתנית אחרת.
55 תלמידים עם ל"ל קלה (34 בנים ו-21 בנות) אותרו לקבלת שירותים של חינוך מיוחד . ההגדרה שהשתמשו בה כלל קשיים בהבעה בע"פ, הבנה שמיעתית, הבעה בכתב, כישורים בסיסיים בקריאה, הבנת הנקרא, חישוב ו/או הגיון מתמטי. תלמיד אותר אם היה קיים פער של שתי סטיות תקן בין ביצועו במבחן IQ להישגים באחד מהתחומים לעיל.
כל הילדים עם ל"ל היו משולבים לאורך רוב היום בכיתה רגילה.
כלים-
1) Best-Friend Nominations
נבדקים שאמרו שיש להם חבר טוב נתבקשו למנות אותם מרשימת שמות של התלמידים בכיתתם. הם יכלו למנות עד 6 חברים. נלקחו רק חברים אשר החברות שלהם הדדית.
2) (Hierarchical Linear Modeling – HLM).
נבחן ההשפעה של לקות למידה על חברות לאורך זמן ע"י שימוש ממודל(HLM (Byrk, Raudenbush, & Congdon, 1996. נבחנו ארבעה ניתוחים לגבי ההבדלים של חברים טובים בין תלמידים עם וללא ל"ל לאורך חמישה נקודות זמן (סתיו של כיתה ד', אביב של כיתה ד', סתיו של כיתה ה', אביב של כיתה ה', וסתיו של כיתה ו')

התוצאות:
• לפחות חבר טוב הדדי אחד:ל-60.6% מהמשתתפים היה לפחות חברות הדדית אחת בסתיו של כיתה ד והיחס לא השתנה לאורך הזמן. לא היתה השפעה ללקות למידה על הערך ההתחלתי.
• מספר החברים ההדדיים: למשתתפים היה בממוצע מעט מתחת שתי חברים טובים בסתיו של כיתה ד', ומספר החברים הטובים עלה מעט עם הזמן. לא נמצא השפעה ללקות למידה.
• מעט מתחת ל-4% מהחברים היו עם לקות למידה ויחס זה לא השתנה עם הזמן. נמצא השפעה משמעותית ללקות למידה. לתלמידים עם לקות למידה היו כמעט 5% יותר חברים עם לקות למידה בסתיו של כיתה ד' ושמרו על פער זה לעומת התלמידים ללא ל"ל לאורך הזמן.
• יציבות החבריות לאורך זמן: 42.5% מהחברים של המשתתפים בסתיו שלך כיתה ד' נשארו חברים טובים באביב של כיתה ד'. יחס זה פחת ב-3.3% בכל נקודה לאחר מכן.נמצא השפעה משמעתית ללקות למידה בהשוואה הראשונית שנערכה כלומר,כמעט 10% פחות חברים לתלמידים ל"ל באביב של כיתה ד' נשארו באביב של כיתה ד' לעומת חבריהם ללא ל"ל. הפער בין הקבוצות נשמרה לאורך הזמן.

מסקנות:
הממצאים- שייתכן ותלמידים עם ל"ל מתמודדים עם אתגרים בייסוד חברות עם חבריהם ללא ל"ל ושמירת יחסים לאורך זמן- בעלי השלכות חשובות.
יש צורך שתלמיד ל"ל יימצא כמה שיותר זמן (שיכול בהתחשב בצרכיו) בכיתה רגילה. יש צורך לתת תמיכה חברתית ואקדמית אם הצוות הבית ספרית מקווה לשפר את תיפקדו החברתי. התמיכה יכול לבוא בצורה של אימון כישורים חברתיים לילדים עם ל"ל שמתקשים בתחום זה, יחד עם תוכניות המעודדות את כל התלמידים לנהוג בכבוד ולקבל זה את זה.
ישנה מגבלה של הכללה במחקר הנוכחי בשל מספר הקטן של תלמידים עם ל"ל שנכללו. כמו כן, בשל המספר הקטן לא ניתן היה לבחון את השפעת המגדר על המעמד החברתי.
מגבלה נוספת היא שחברות נבדקה רק במסגרת הכיתתית, ייתכן וההישגים האקדמיים משפיעים על חברות בתוך הכיתה אך ייתכן שחברות מחוץ לבית ספר תהיה פחות מושפעת משיקולים אקדמיים.
יש צורך במדגם גדול ומגוון יותר של תלמידים עם צרכים מיוחדים שיאפשר לבחון את השפעת המגדר בנוסף למגוון וחומרות שונות של לקויות. בנוסף יהיה ניתן לבחון מודל מורכב יותר של שינויים לאורך זמן,
המחקר הנוכחי התמקד בתלמידים עם ל"ל בבית ספר יסודי, יש צורך במחקרים נוספים בגילאים שונים ולקויות שונים תלמידים עם בעיות רגשיות ו/או התנהגותיות יכולים לתפקד באופן שונה מהנבדקים במחקר הנוכחי.

רוצים לקבל עוד מידע
על הקורסים של זינוק?

תשאירו פרטים ויועץ שלנו יחזור אליכם במהירות הזינוק!

מעוניינים לשמוע עוד על קורס פסיכומטרי עם התחייבות להצלחה?


השאירו את הפרטים ונחזור אליכם!

דילוג לתוכן